Borsa açılış kapanış saatleri

Borsa açılış kapanış saatleri

borsa açılış kapanış saatleri

II. Tek Fiyattan İşlem Gören Paylar(**)
09:40 – 09:55 Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*)
09:55 – 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
10:00 – 12:55 Tek Fiyattan Emir Toplama (*)
12:55 – 13:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
13:00 – 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) (*)
13:55 – 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
14:00 – 17:55 Tek Fiyattan Emir Toplama (*)
17:55 – 18:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
18:01 – 18:05 Kapanış Seansı
18:05 – 18:07 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
18:08 – 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler

 

III. Varantlar ve Rüçhan Hakkı Kuponları
10:00 – 13:00 Sürekli İşlem
13:00 – 14:00 Ara
14:00 – 18:00 Sürekli İşlem

 

 

Açılış Oturumu Nedir?

BIST PayPay’da, Pay Sen’in alım satım emirlerinin belirli bir süre için BIST Exchange Sistemine gönderildiği tek bir fiyat yöntemiyle çalışan özel bir paket bulunur ve bu oturumun sonunda siparişler tek bir fiyat seviyesine dönüştürülen (açılış fiyatı) oturum biçimidir.

 

Başlangıç ​​fiyatı

Açılış Oturumu, sipariş toplama aşamasının sonunda en fazla işlem tutarının gerçekleştirildiği fiyattır.

Açılış Fiyatlama Düzeni (AFE):

Açılış oturumuna iletilmek üzere girilebilecek fiyat bilgileri olmayan sadece miktar bilgileri içeren satın alma veya satma emirleri.
“Oturum Açma” Özellikleri
* Açılış oturumu iki aşamada gerçekleştirilir.
* Sadece birinci aşamada sipariş toplanır. (Sipariş toplama aşaması)

* İkinci aşamada, emir en fazla arz ve talep olan fiyattan tek bir açılış fiyatı hesaplayarak hesaplanır. (Açılış fiyatlarının tespiti ve işlemlerin gerçekleştirilme safhası)

Sipariş Toplama Aşaması

Bu süre boyunca, talimatlar iptal edilebilir, değiştirilebilir, yani, fiyat geliştirme ve bozulma yapılabilir. (Sipariş Azaltma: Verilen bir satış siparişinin satış fiyatının arttırılması veya verilen bir satınalma siparişinin alım fiyatının düşürülmesi.) Fiyat seviyeleri BIST tarafından yayınlanmaz. Bu aşamada siparişler olmaz.

Fiyatların Belirlenmesi ve Açılış Aşaması

BIST açılış oturumuna iletilen siparişler için sipariş iyileştirme, kötüleşme ve iptal talepleri kabul edilmemektedir. En fazla işlem tutarının BIST tarafından gerçekleştirilmesini sağlayan fiyat Açılış Fiyatı olarak belirlenmiştir. Bu zaman aralığında verilen siparişin açık artırma oturumuna sürekli gönderilmesi kabul edilir ve bu tür siparişler için iptal talebi yapılabilir.

Açılış fiyatı için uygun emirler, alıcı ve satıcıya yeterli miktarda eşleştirilir, gerçekleşir ve gerçekleştirilen onay yatırım hesaplarına yansıtılır. Gerçekleşmeyen limit fiyat emirleri, fiyat ve zaman önceliğini koruyarak sürekli açık artırma oturumuna aktarılır ve açılış fiyat siparişleri iptal edilir.

 

Tek Fiyat Metodu Nedir?

Tek fiyat yöntemi, siparişlerin herhangi bir eşleştirilmeden belirli bir sürenin sonunda en yüksek miktarda işlemin kabul edilmesini sağlayan tek bir fiyat düzeyinin hesaplandığı bir sistemdir ve tüm işlem bu tek fiyat seviyesi işleme yöntemi.

 

C grubuna konacak tahviller tek fiyat yöntemiyle işlem görür. (Bir piyasa yapıcıyla birlikte C Grubu yatırım ortaklıkları, piyasa yapımı sürekli müzayede sisteminde işlem görür.)

 

Daima Açık Arttırma Nedir?

BIST Pay Market’teki alım satım işlemleri, Borsa uzmanlarının denetimi altında üyeler tarafından bilgisayarlı ticaret sistemine iletilen siparişlerin rekabet koşulları altında Çok Fiyatlı Sürekli Müzayedeli Yöntem ile karşılaştırılarak yapılır.

Kapanış Oturumu Nedir?

Yeni emirlerin eşleşmeden BIST’e kabul edilmesini ve en yüksek miktarda işlemin bu sürenin sonunda gerçekleşmesini sağlayan, tek bir fiyat seviyesinin (Kapanış Oturum Fiyatı) hesaplanmasıyla, tümünün devri ile belirlenir normal seans süresinden kalan fiyat haricindeki ticaret emirleri, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinde yapıldığı tek fiyat yöntemi ile çalışan özel bir seans muamelesidir.

Kapanış oturumu, açık artırma pazarında ve hisse senedi piyasasında sürekli açık artırma yöntemiyle işlem gören emir ve karşılıklı yatırım fonları haricindeki E ve Y özellik kodlu tüm pazarlara uygulanır.

Kapanış Fiyatlandırma Düzeni (CAF):

Kapanış fiyatından bir sipariş fiyatı ile karşılaşıldığında, fiyat bilgisi olmadan, yalnızca miktar bilgileri girilen, kapanış oturumunda belirlenecek kapanış fiyatında işlenecek olan bir satın alma veya satma emri saatler.

Devre Kesici Uygulaması Nedir ?

devre kesici uygulaması, hisse senedinin fiyatının hızlı bir şekilde değişmesini engellemektedir. … Devre kesici uygulaması uygulamaya girdiği takdirde, hisse senedinde 5 dakikalık süre boyunca emir toplama aşamasına geçilir.

Oylama Sonucu
[Total: 0 Average: 0]
admin