DEPREM SİGORTASI HANGİ TAŞINMAZLARI KAPSAR

DEPREM SİGORTASI HANGİ TAŞINMAZLARI KAPSAR? 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılması zorunlu olan zorunlu deprem sigortası depremin ve deprem sonrası meydana gelen maddi zararların poliçe sınırlarında telafisi için üretilmiş bir sigorta ürünüdür. Bu telafi nakit şeklindedir. Tamamen veya kısmen hasar almış olsa da teminat kapsamına girer. Sigortadan, 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumunun sorumlu tutulması nedeniyle kısaca DASK sigortası olarak da anılmaktadır. Bina bölümleri ayrı ayrı veya bir arada teminat altındadır. Bu bölümler; temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, istinat duvarları, bahçe duvarları, merdivenler, tavan ve tabanlar, sahanlıklar, asansörler, koridorlar, bacalar, çatılar, yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleridir.

DASK’tan kim, ne için sorumlu? Taşınmaz sahibi veya intifa hakkı sahipleri sigortayı yaptırmakla mükelleftir. Elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemlerinde, alım ve satım sürecinde, intikal söz konusu olduğunda sigortanın yapılarak poliçe düzenlenmesi zorunludur. Kiracıların bu konuda hiçbir zorunluluğu bulunmuyor. Ev sahipleri veya apartman yönetimi tarafından zorlanamazlar. Bağımsız bölümler, tapuda tescilli, özel mülkiyet kapsamındaki taşınmazlara inşa edilmiş meskenler, bu binalardaki büro, ticarethane vb. bağımsız bölümler, doğal afet sonucu Devletçe yapılan ya da kredi sağlanan konutlar deprem sigortası hangi taşınmazları kapsar sorusunun cevabını teşkil etmektedir.

DASK süreci nasıldır? Bu, devletçe sunulan bir teminat olup, evi ile ailesinin geleceğini düşünenlerin yaptırdığı bir sigorta ürünüdür. Bütün sigorta acenteleri tarafından yapılabilir. Kimlik bilgisini ve konutu hakkında bilgileri paylaşan herkes poliçe düzenletebilir. Poliçeler yıllık olup, konutun brüt yüzölçümüne, yapının tarzına ve bölgenin deprem riskine göre primler değişmektedir. Yenilenen poliçeye indirim uygulanır. İkinci bir indirimin konusu ise inşaat tarihidir. Bina yönetimi bütün dairelere deprem sigortası yaptırmayı temin ederse ilave bir indirim de söz konusu olabiliyor. Hasar vaki olduğunda ALO DASK 125 aranır. TC Kimlik no. ve/veya poliçe numarası, depremden etkilenen konutun açık adresi, telefon numarasını paylaşılması ile telafi süreci başlar. DASK görevlisi hasarlı evde zararı tespit ederek tazminat tutarını belirler.

Oylama Sonucu
[Total: 0 Average: 0]