İslami Mortgage Katılım

İslami Mortgage Katılım bankacılığının bir ürünü olan islami mortgage hakkında Türkiye Varlık Fonu ile İslam Kalkınma Bankasının Özel Sektör Kurumu olan ICD (Islamic Cooperation for the Development of Private Sektör) arasında bir çerçeve anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı döneminde varlık fonuna ait mevzuat çalışmalarının yapıldığı, konu hakkında dünyada önde gelen fonlar ve yatırım bankalarıyla çalışmalar yürütüldüğü, dünyanın büyük ekonomilerinde varlık fonu benzeri uygulamaların olduğu ifade edildi. Diğer bir çalışma alanlarının finansal teknoloji, mobil bankacılık ve ortak ödeme platformu olduğu kaydedildi.

Teknoloji, enerji ve telekomünikasyon alanında da iş birliği ön görülüyor. Kanal İstanbul Projesi’ne de finansman kaynağı olup olmayacağı konuşuluyor. Rusya’nın varlık fonu olan RDIF ile mutabakat yapıldığı bildirildi. Nasıl işleyecek? Faizsiz finansman aracı olup, adı islami mortgage olacağı belirtilen enstrümanın büyük talep olacağı bekleniyor. Dünyadaki uygulamalarda ise iki yöntem olduğu biliniyor.

Birincisi “murabaha mortgage” adını taşıyor. Aranılan nitelikleri taşıyan ve satın alınması kararlaştırılan evle ilgili islami mortgage veren bankayla anlaşmaya gidiliyor. Katılım bankası müşterisi adına bu evi satın alıyor. Araya kârını koyarak müşteriye satıyor. Aradaki fark ise kişinin borçlanma vadesi dikkate alınarak hesaplanan kâr payı ile yatırılan peşinatı düşürmek suretiyle hesaplanmakta. Borcun karşılığı olarak birinci derece, birinci sıradan ipotek teminatı alınmakta.

Diğer uygulama ise kira yöntemi olup, temeli murabaha mortgage ile benzerlik taşıyor. Satın alınmak istenen ev tespit ediliyor. Katılım bankasına başvuru yapıldıktan sonra banka evi satın alıyor. Tüketiciyle satın alma taahhütlü bir kira sözleşmesi yapılıyor. Sözleşme sonunda tüketici kalan miktarı kapatarak mülkiyeti üzerine alıyor. Ne zaman işleyecek? Geçtiğimiz mayıs ayında haber çıkarılmış olup, TVF Başkanı tarafından üç ay içerisinde kuruluş çalışmalarının başlayacağı belirtilmiştir.

Olası uzama durumu da göz önüne alındığında 2018 yılı içerisinde islami mortgage başvurularının başlayacağı tahmin edilmekte. Başvurularla birlikte talepte önemli bir artış bekleniyor. Faizsiz derken araya kâr payının da girdiği hatırdan çıkarılmamalı. Sürecin başlamasıyla konut finansmanı bankaların tekelinden çıkarak katılım bankalarının pazardaki yerini büyütmesi bekleniyor.

Oylama Sonucu
[Total: 0 Average: 0]