TOKİ’DEN PEŞİN ÖDEMEDE %24 İNDİRİM FIRSATI

TOKİ’DEN PEŞİN ÖDEMEDE %24 İNDİRİM FIRSATI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta düzey gelire sahiplere konut üretimi için kurulan bir devlet kurumu olarak Başbakanlığa bağlı görev yapar. 2002-2011 yılları arasında 500.000 konut üretmiş, 2023’e kadar bu sayıyı 700.000’e çıkarmayı planlamaktadır. Toplam yatırım meblağı ise 94,8 milyar TL olup, ayrıca stadyum, ilk-ortaokul ve lise, üniversite, spor salonu, kütüphane, yurt/pansiyon, kamu hizmet binası, hastane, sağlık ocağı, ticaret merkezi ve cami yapımı diğer hizmetleri arasındadır.

Dönem dönem kampanyalar düzenlemekte olan TOKİ’den peşin ödemede %20 indirim fırsatı geldi. Güncel Kampanya Konut ve işyerleri satış projeleri için TOKİ indirim kampanyası 21 Ağustos’ta başlayacak, 29 Eylül 2017 tarihinde sona erecek olan indirim kampanyası yapılacağına dair bir duyuru yayınlandı. Duyuruya göre satışına 2015 sonunda başlayan, geri ödeme taksiti en geç 2015’te başlayan, geri ödeme süreci devam eden konut satışları için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bir taahhütname imzalaması gerekiyor. Taahhütname hükümleri nedir?

  • Geçmişe dönük ödenmeyen DASK, Emlak Vergisi, (varsa) ihtarname bedellerinin ödeneceği,
  • Borcu kapatılan konut / işyeriyle ilgili Belediyeden alınacak rayiç yazısı ile ilgili site yönetiminden alınacak borçsuzluk belgesiyle ilgili bankaya ait temerküz şubesine başvurulacağı,
  • Kat mülkiyetiyse tapu kaydının devir-tescil işlemleri ile bankadan kredi çekilerek borç kapatma söz konusu ise banka lehine ipotek tesisinin 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacağı,
  • Taahhüt edilen bu tarihe kadar satın alınmış olunan konut / işyerinin tapu devir-tescil işlemleri yapılmadığı takdirde; kredi borcuyla kapatmak söz konusu ise yapılamayan ödemeler için TOKİ tarafından kat maliki sıfatıyla yapılacak zaruri ödemelerle uğrayacağı zararı hiçbir ihbar, ihtar, mahkeme kararı ve icra işlemine gerek kalmaksızın peşinen TOKİ’ye ödeneceği,
  • TOKİ’ce konut / işyeri tapusunun müşteriler adına tescili için müşteri aleyhine açılacak hükmen tescil davası / re’sen tescil işlemine itiraz edilmeyeceği,
  • Bu sebeple aleyhte doğacak, karar verilecek yargılama giderleriyle icra ve avukatlık ücreti, harç vb. resmi ödemelerin kabul edileceği taahhüt altına alınmaktadır
Oylama Sonucu
[Total: 0 Average: 0]