Vergi sistemi sil baştan değişiyor

Vergi düzenlemelerinde, fakirleri koruyan sistem geliyor. Yüksek ve yüksek yoğunluklu tüketim malları belirlendi ve çalışmalar caydırıcı vergi için başladı.

Hükumet, en yoksul kesime dikkat çekmek için sosyal transfer ve vergi düzenlemelerinde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Yüksek ithalat ve lüks ile yüksek tüketim mallarının belirlenmesi ile caydırıcı vergi için çalışma başlatıldı. Özel Tüketim Vergisi listesinde lüks sepet yeniden düzenleniyor. Gayrimenkul vergisi gerçek değerler üzerinde yeniden düzenlenecektir. Vergi sistemindeki istisnalar ve istisnalar güncellenecektir. Yerel yönetimlerin genel bütçeye bağımlı olması engellenecek ve eşitlik desteklenecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 2019-2021 tarihli Orta Vadeli Mali Plan’a göre, yüksek veya yüksek yoğunluklu ürünlere sahip ürünler belirlenecek ve vergi düzenlemeleri yapılacaktır. Vergi adaletini güçlendiren ve üssü genişleten yeni vergi sistemi ile katma değeri yüksek yatırımlar vergi politikaları ile desteklenecek ve sürdürülebilir potansiyel üretim seviyesi artırılacaktır.

Kamu gelirleri politikaları önümüzdeki yıl makroekonomik dengeleme sürecini desteklemeye devam edecek, 2020-2021 döneminde kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak, ekonominin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak ve yurt içi tasarruflara katkıda bulunmak.

Gelir politikaları vergi adaletini güçlendirmek, vergi tabanını artırmak, vergiye gönüllü uyumu artırmak, resmi ekonomiye geçişi hızlandırmak ve analiz ve denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla istikrar ve öngörülebilirlik temelinde yürütülecektir. Ekonomik dengeleme sürecine katkıda bulunmak için, yüksek lüks veya ithalat yoğunluğuna sahip ürünler belirlenecek ve vergi düzenlemeleri yapılacaktır. Yüksek katma değerli yatırımlarla, nitelikli istihdamdaki artış vergi politikaları ile desteklenecek ve sürdürülebilir potansiyel üretim seviyesi artırılacaktır.

TÜRK LİRASI’NDA BORÇLANMA ESASLARI
Orta Vadeli Finansal Programa göre, TL ödünç alınacaktır. Merkezi yönetim bütçe açığının finansmanında makroekonomik dengeler göz önünde bulundurularak, parasal ve maliye politikalarına uygun olarak sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verebilir bir borçlanma politikası izlenecektir.

Oylama Sonucu
[Total: 1 Average: 5]